• Objevte své pravé já

  • Hudba a rytmus jsou naší součástí

  • 28 dní v doprovodu Měsíce, Slunce ...

  • 28 dní ve spojení se zemí, ohněm, vzduchem i vodou

  • Obtížnost cesty si volíme sami

  • Dejme prostor pro vznik něčeho nového

  • Objevujme lehkost plynutí života

  • Cesta může začít ...

ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 2.3.2018 výjimečně ZDE

Milí přátelé úplňkových meditací,
tento rok vládne živel Země, který nám přináší stabilitu a hlavně i pomoc při práci s rodinami a se vztahy. To nás dostane zpátky ke kořenům, často do hloubky, kam jsme se nemohli dostat. Zároveň nám přináší pomoc vyčistit rodinné vzorce, programy od samého jádra a již se k tomu nevracet. U mnoha lidí, to ale přineslo i vyplavení pocitů samoty a osamění nahoru do vědomí, stejně tak jako i staré křivdy apod. To vše a další, jako třeba nezpracovaný vzdor, či lpění dává sílu vnitřnímu dítěti, které začíná ovládat a řídit hlavně vztahy. Na konci meditace najdete, jak jsem s tím sama pracovala a co pomohlo mně zastabilizovat vnitřní dítě a ukotvit jej v pocitu že je tady správně a v přijetí všeho, co bylo. Je to jen inspirace pro všechny, kteří cítíte, že je to i vaše téma.
 
A teď již k úplňkové meditaci.
[Jen technická poznámka - magnetická energie srdce je mnohem větší než mozku, a mozkové buňky jsou uložené i v srdci. A to vše jemně a laskavě ovlivní a pomůže při naší meditaci.]
Tentokrát si nejprve vezměte papír a tužku, nebo pastelky. Nahoru na papír si napište "moje srdce" a zavřenýma očima a nedominantní rukou si jej namalujte (praváci levou). Moc o tom nepřemýšlejte. Namalujte si jej nejjednoduším způsobem.
Již to samotné vás uvede do uvnitřnění a do kontaktu se svým tělem. 
Poté svým osobitým způsobem pozdravte Anděla Měsíce, povolejte si svého Strážného Anděla a pozvěte jej ke společnému čtení následujícího textu. Je to z Nového Zákona 1.list Korintským 13.kap.
 
"A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatností, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoli, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne..."
 
Vnímejte, jak během čtení se zesiluje jas Anděla Měsíce, a vy začínáte pomalu dýchat do svého srdce. Svým dechem a úplňkovým jasem probouzíte ve svém srdci kvality tam uložené. Potom si berete tužku, pastelky, jak to budete cítit, a začínáte malovat do obrázku svého srdce místo, kam následně pozvete Lásku. Začínáte v duchu opakovat známé Ho'oponopono. Miluji tě, omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji. Vnímejte a prociťujte....
Poproste Anděla Měsíce, aby vám ve vašem srdci nasvítil prostor, kde nejsilněji prociťujete samotu, osamění, zklamání. Představte si ji - tyto energie - jako bytost a doveďte ji do prostoru - místa pozvání Lásky. Vnitřním zrakem si jen tak přehrajte situace, ze kterých tato bytost vznikla, a jen dýchejte a vyslovujte těm situacím ve spojení s dechem "přijímám, odpouštím". Váš Anděl Strážný vám s tím moc rád pomůže. Nebojte se jej o pomoc poprosit. Následně si znovu přečtěte text z listu Korintským. Vnímejte , jak se vaše srdce léčí. Poděkujte za veškerou pomoc. 
Touto meditací si připravíte prostor v srdci, kam můžete vložit (klidně i vepsat do obrázku) své přání. Spojte to s představou, jak vaše srdce přání přijímá, a to začíná svítit do Vesmíru. Poděkujte. Domalujte si obrázek a třeba ho můžete vystavit směrem, kde vychází Slunce, aby se spojilo i s energií Slunce. Svým osobitým způsobem ukončujete meditaci. Každý den věnujte chvíli přání ve vašem srdci. Nezapomeňte, vše v přítomném čase.
 
Krásný, skoro jarní čas Marie Madeira
 
VINCEK, VLK A LUCINKA – inspirace pro práci s vnitřním dítětem

Stále se setkávám s chováním a reakcemi lidí, kdy je zřejmé, že je ovládá vnitřní dítě. Mnozí si to posléze uvědomí a sami si pojmenují, že nejvíce hádek a nesvárů vzniká na „blbostech“. Mnoho i nadějných vztahů se na tomto rozpadlo a nikoho to v závěru nedělá šťastnými.

Vnitřní dítě, vnitřní žena (anima), vnitřní muž (animus). Tři důležité pilíře vzájemně provázané negativními i pozitivními zkušenostmi, programy a dalším. Tři kvality energií, které ovlivňují naše chování, reakce. Naše malá osobní vnitřní rodina. Skrze vnitřní dítě k nám přichází hodně síly a tvořivé energie. Z něj se následně tvoří – rodí žena / muž. V dnešní společnosti se mnoho žen projevuje přes mužské energie a ženství žijí jako holčičky, teenagerky a obráceně. Mnoho zženštilých mužů hledá svou sílu. Naše původní rodiny – naše největší závislosti. Nevyléčené vnitřní dítě neznamená, že je slabé, ale že jeho síla naopak naroste a ono nám začne vládnout. Neviditelné pomsty plynoucí z energií křivd, projevující se nejčastěji v situacích, na kterých nám nejvíce záleží. Spálíme mosty, abychom začali na sobě pracovat, ale točíme stále stejnou gramofonovou desku dokola. Proto na CD hudby v programu „28 dní v sukni, v kšandách“ není skladba léčení vnitřního dítěte, ale “Dětský vztek“ a „Láska Matky země“. A to je to, co nám může všem pomoci dostat se z dětských reakcí. Nastavit hranice svému vnitřnímu dítěti i tím, že přesměrujeme jeho pozornost zaměřenou na křivdy, zranění a další na práci se živly, ze kterých jsme stvořeni. Pomůžeme mu se rozpomenout na Lásku Země, Vesmíru, s jakou bylo posláno na svět. K tomu nám může pomoci i knížka Vincek, Vlk a Lucinka, na kterou děti reagují jako na něco, co je jim velmi dobře známé a vnitřně blízké. Skrze příběhy malého Vincka k nim proudí Láska Země, síla a ochrana živlů i poznání, že vše se dá napravit a není třeba se bát. Skrze domalovávání léčivých obrázků se dotýkají své jedinečnosti. (Jsme jedinci, máme svou jedinečnost, NE dokonalost.) A to stejné potřebuje i naše vnitřní dítě. Skrze práci s touto knížkou mu pomůžete uvolnit lpění a závislosti na minulosti a na původní rodině. Vztahy, kde je nosná energie závislost a lpění, nikomu radost do života nepřinášejí. Nevadí, že je nám tolik, kolik nám je. Naše vnitřní dítě bude jen šťastné, když mu dáme hranice a svou silou a tvořivou energií nám pomůže naplnit životní úkol, místo aby jí plýtvalo na vytváření problémů. Jak na to?

Skrze fotografii sebe samých do sedmi let věku se spojte se svým vnitřním dítětem. Ukažte mu, jaké máte pro něj pastelky a novou knížku, se kterou budete společně pracovat. Že již potřebujete jít dál, porozumět svému životnímu úkolu a začít jej plnit. Ukažte mu, co vše vám do života přinesly staré vzorce a lpění a že vše se dá napravit. Rozmlouvejte s ním z místa vnitřního klidu. Jeho se síla se bude harmonizovat tak, jak společně budete číst a vymalovávat jednotlivé obrázky. Dejte mu své dospělé ruce, aby skrze ně jeho dětské ručičky mohly malovat a rozpomínat se na krásu stvořeného, krásu darů, které dostaly do kolébky. Nic si nevymýšlejte. Nemalujete ideální obrázky, ale takové, jaké to skutečně bylo. Nekritizujte, nehodnoťte, respektujte jak vaše vnitřní dítě skrze vás malujte. Tím si získáte jeho důvěru.

Vše namalované je od té chvíle bude uloženo v léčivých energiích, které nesou obrázky – předlohy v knize. Doveďte své vnitřní dítě k poznání, že přese vše, co bylo těžké, tak stojí za to žít, vymaňte jej z přesvědčení, že vše musí zvládnout samo, a společně se otevřete pomoci duchovních přátel, svého Anděla Strážného, bytostí Přírody. Voda a bytosti vody vám pomohou oživit vše, co se ukáže, že bylo spáleno. Poté, co poctivě projdete celou knihu, si 28 dní vědomě opakujte: Děkuji, že živly ve mně jsou v harmonii. Začněte vědomě cvičit, běhat, tancovat. Část „tréninku“ věnujte vědomému posilování vnitřního dítěte, aby mu zesílila i fyzická rovina a mohlo se na ní spolehnout. Další bude následovat.

Radostný tvůrčí proces všem odvážlivcům.

Marie Madeira

 
 

31.1.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí meditující přátelé,
dnešní úplněk, který je hodně silný, zkusme věnovat vědomému setkání s Andělem České země. Nejprve  si vědomě přečtěte a prociťte modlitbu - poselství Českého Anděla (viz dole). Kdo máte knížku Naše tradice od Laďky Paterko, ji již znáte a můžete ji vnímat ještě intenzivněji. Pokaždé, když si ji čtu, tak tam nacházím nové významy.
Poté požádejte Anděla České země, aby ve vás probudil odpověď na otázku, proč jste se narodili v Čechách, a požádejte o otevření srdce pro lásku k České zemi, jejím tradicím a hodnotám. Celou meditaci - modlitbu s prosbou podpořte hudbou (viz dole). Vnímavost pro Českého Anděla, pro hodnoty České země a pro odpovědi se hudbou posílí. Odpověď může přijít do tří dnů, třeba i ráno ve sprše. Nehledejte v tom nějaké složitosti, odpověď přijde přes jednoduchost. Usínejte s tužkou a papírkem, abyste si mohli zapsat případnou noční odpověď. Poproste, abyste odpověď nepřehlédli, nepřeslechli a abyste ji správně porozuměli. Co nejdříve si ji zapište. Odpověď může přijít i v úkolu, který máte udělat a skrze jeho plnění se rozpomenete. Třeba začnete studovat historii Čech :-) Anděl České země vás potom bude vést i nadále, krok za krokem. Síla úplňkového měsíce vše nasvítí svým světlem.
 
Meditace:
pusťte si hudbu, svým vlastním způsobem se přivítejte s Andělem Měsíce a požádejte o pomoc při setkání s Andělem České země. Chvíli nejprve společně poslouchejte hudbu a vnímejte své tělo, pocity. Následně pomalu začínáte co nejvíce vědomě číst poselství.
Začínáte vnímat Jeho Přítomnost... doslova jako kdyby mluvil skrze text přímo k vám...
 
"Jsem nachystaný. Jsem skutečný, jsem povolán a poslán komunikovat. Jsem zde pro Vás, pro lidi otevřené vedení. Jsem zde pro vás, pro lidi cítící svůj národ.
Jsem zde pro vás, kteří se chcete posouvat a pracovat na sobě, kteří máte vnitřní sílu a Lásku Boha. Jsem tu pro lid, který se spojí, a tím získá svou úctu a víru.
Jsem zde pro ty z lidí, kteří chtějí vidět a kteří chtějí postoupit dál na žebříčku vlastních hodnot. Jsem stále k mání, k dispozici pro cokoli, co posune češství dál. Bůh ví, že každý národ má svůj úkol.
Vy musíte opět začít používat své srdce. Jste srdce, tak se mu otevřete.
Pomáhám tam, kde cítím lásku k sobě, k zemi, k lidem a národu. Jsem připraven posouvat vše do vibrací úspěchu a hojnosti, bude-li tam láska a upřímnost. Jsem tu pro národ a jeho velebení, jeho pochopení a procítění. 
Jsem Český Anděl. Já, posel Boha, jdu k vám s náručí plnou lásky a doplnění toho, kdo jste jako Češi. Já pln energie nesoucí charakter této země, mohu tak každému dát procítit češství, bude-li chtít.
Otevřete svá srdce, protože jedině tam se může energie této země manifestovat. Jen tam plně projdete pochopením a splynutím s tím, kým skutečně jste. Je čas... Amen."
 
Hudba k meditaci zde (https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA)


S láskou Marie Madeira

 

Program Dvacet osm dní v sukni, dvacet osm dní v kšandách

Během programu 28 dní sukni, 28 dní v kšandách procházíme jednotlivými obdobími života, objevujeme svá přesvědčení, zranění a mnoho dalšího, co nás blokuje. Prostřednictvím vědomého propojení se a vědomé spolupráce se čtyřmi živly, s fázemi měsíce (využíváme energii vzestupné fáze měsíce na vytažení přesvědčení do vědomí, a sílu ubývajícího měsíce pro jejich uvolnění), je proměňujeme. To vše za pomoci a podpory našeho anděla strážného. Nástroje, které k tomu používáme, jsou podrobně popsané v knize. Kniha dále obsahuje doprovodné CD s hudbou složenou přímo pro jednotlivé fáze programu. Zaroveň je proložena laskavými obrázky pro odlehčení, pobavení se, ale i pro lepší pochopení psaného textu. 

Úroveň obtížnosti programu si každý volí sám. V souladu se svými možnostmi a se svým záměrem, s jakým chce do procesu vstoupit.

Ti z vás, kteří zatím nemají potřebu nebo možnost pracovat s tímto programem, najdou v knize cenné informace, praktické rady a hodně inspiračních technik pro různé situace, které je možné používat nezávisle na tom, ať už programem procházíte nebo ne.

Nakonec 28 dní nošení sukně nebo kšand je zajímavá zkušenost a v kombinaci s programem i další přínos. A to jak v rovině osobní, tak i v rovině vnímání ženství a mužství jako takového.

Pro ty z vás, kteří již máte knihu, se může tato stránka stát vizuálním pomocníkem pro hlubší pochopení celého programu, který je podrobně krok za krokem popsán v knize. Najdete tu také zkušenosti dalších účastníků a prostor pro sdílení vašich vlastních zážitků. Ti, kteří knihu ještě nemají, se mohou díky těmto stránkám s knihou seznámit. 


Příběhy účastníků programu

Kniha je proložena dojmy jednotlivých účastníků programu. Jejich další příspěvky a popis toho, co v rámci projektu zažívali, můžete najít i na těchto stránkách.
více zde

Pavouček . součást programu

Program, který si můžete vyzkoušet i vy, je popsán na těchto stránkách. Kniha i stránky jsou vám návodem, Jak používat Pavoučka a najít tak cestu k objevení svého pravého já.
více zde

Autoři

Autorkou celého projektu je terapeutka Marie Madeira, Ilustrace v knize i na těchto stránkách nakreslil Michal Mimra. Hudbu, která je důležitou součástí programu složil Jan Burian ml.
více zde

Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Jak přijmout sama sebe?
Jak objevit hravost a lehkost svého bytí?
Jak se naučit plout po proudu své řeky života?
Jak porozumět svým brzdám?
Jak nasytit svého divokého muže?

Odpovědi na tyto otázky a mnohé jiné najdete v programu osobního rozvoje, který autorka představuje v této knize.