Blog

Na této stránce můžete čekat reakce Marie Madeiry na Vaše dotazy, připomínky a zkušenosti, které jste prožili při vlastním praktikování programu 28 dní v sukni, 28 dní v kšandách.
Zároveň se můžete v souladu s lunárním cyklem těšit na nová drobná poselství, úplňkové meditace aj.
Milí čtenáři a účastníci programu, moc vám děkujeme za vaše krásné ohlasy a s radostí je uveřejňujeme pro inspiraci nás ostatních. Děkujeme :))

2.1.2018, dvacetosmdni.cz

Milí přátelé úplňkových meditací,
dnešní meditace bude trochu netradiční. Ale i tak je velmi důležitá a prospěšná. Rok 2018 nám dává mimo jiné i vibrace čísla 18, což je Luna, a ta nám bude přinášet lekce na stabilutu v psychice. Proto v tento první úplněk v roce můžete po spojení se s Andělem Měsíce, jej svým vlastním způsobem požádat o pomoc na celý příští rok, aby vždy, když budeme cítit výkyvy v náladách, jsme si mohli vybavit měsíční úplňkové světlo, které nám pomůže výkyvy ukotvit. Ze svého srdce vytvořte z esence lásky světelné vlákno, kterým se spojíte s Andělem Měsíce. Klidně si můžete namalovat i obrázek, kterým to ještě více ukotvíte.

Druhá část meditace je inspirována knihou Tajemství vánočních nocí od Jeanne Ruland. Připravte si jakékoli dvě svíčky, které během meditace zapálíte. Pozvěte si Anděla Strážného, poproste jej, aby vás celou meditací provázel.
Dnešní den, 2.leden, nám dává prostor pro uvědomnění si vlastního středu, kde vládne klid a mír, roste z něj síla. Poproste světlo úplňkové Luny, aby vám nasvítila úplný bodový střed tohoto místa, který nese zlatou vibraci, a jemně do tohoto místa začněte dýchat, abyste jeje rozdýchali. Vnímejte, jak se toto místo zvětšuje, je to zlaté světlo vaší nesmrtelné podstaty. Vnímejte zároveň jak SVĚTLO - LÁSKA  zrozená o Vánocích sílí, více a více, a posiluje vaší zlatou vibraci. Vědomě zapalte svíčku - světlo pro nový rok - váš osobní. Poproste o požehnání na celý příští rok a pozvěte SVĚTLO LÁSKU ZLATOU VIBRACI do svého života. Procit'te si vděčnost za život a možnost růstu a života na této krásné Planetě. Představte si, jak zlaté světlo hned odpovídá a začíná proudit přes korunní čakru do vašeho srdce, do vašich rukou. Nyní si představte dvanáct měsíců a vnímejte, jak zlaté světlo proudí do každého měsíce zvlášt'. Nspěchejte, kde budete cítit, že to nejde, jen klidně dýchejte, třeba ve spojení s mantrou Ho'oponopono, nebo "děkuji, že jdu cestou světla pod vedením a ochranou Matky Země, Krista, Anděla Strážného ..." - prostě tak, jak vám to srdce napoví. Tak dlouho, dokud nebudete cítit, že do každého měsíce proudí zlaté světlo. Sledujte pozorně svoje pocity a poselství, která můžou u této meditace přicházet.
 
Třetí část meditace je věnována České Zemi. Ne náhodou tyto volby, které nás čekají, otevírají dalších sto let. Proto poprosme i za Českou Zemi. Vědomě se spojte s Andělem České Země a zapalte druhou svíčku - SVĚTLO pro Českou Zemi a duchovní ochránce Čech. Jsou to světci České Země (světci - obsáhli ctnosti a velmi mohou pomoci) - sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch sv. Anežka. Vnímejte své individuální pocity a rozpusťte vše negativní i z minulosti, co v sobě nesete vůči Čechům a České Zemi. Vnímejte celou mapu Čech. Představte si, jak skrze vás proudí na celou zemi zlaté světlo a spojuje se a posiluje všechny bytosti Přirody, cesty dobra vyznačené pro lidi, aby je lépe viděli, vnímejte zároveň, jak sílí i vaše srdce a jak skrze vaše srdce proudí zlatá vibrace k srdci Čech. Vnímejte svou první čakru, jak se prociťuje a přivítejte arch. Uriela, živel Země, který bude "vládnout" příští rok. Spojte se s arch. Urielem esencí lásky a vděčnosti z vašeho srdce a poproste a on vše správně propojí se živlem Země. Zapište si svá individuální poselství a prosby pro Čechy, které se zrodí ve vašem srdci při této meditac,i odevzdejte Andělu České Země.
Svým vlastní způsobem poděkujte a ukončete meditaci, tichem, tancem, kroužením těla do tvaru ležaté osmičky...

Moc děkuji všem, kteří vytrvali až do konce meditace.
S láskou Marie Madeira


3.12.2017, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé, krásný adventní čas.
Poslední úplňková meditace v tomto roce je věnovaná gnómům - bytostem Země - a práci na vybudování řádu v sobě. Dostávám často otázky, proč je tak důležitá pravidelnost v duchovní práci, práci na sobě. Odpověď je jednoduchá. Naše duše to potřebuje. Tak jako potřebuje naše tělo jídlo, tak naše duše potřebuje vědomou pozornost, pravidelné uvnitřnění a propojování s ní. A také proto, že chceme, aby se plnily naše záměry v realitě pod vedením a ochranou Velkého Ducha a Matky Země. Jestliže si dáme záměr, tak je potřeba se tomu každý den chvíli věnovat, nejlépe ve stejném čase, aby se mohl začít realizovat. Naučí nás to i bdělosti a mnohému dalšímu. Zkuste každý den jít do uvnitřnění. Začněte na pěti minutách co nejvíce vědomé pozornosti a každý adventní týden přidejte 5 minut. Na Štědrý den to již bude 20 minut. Mějte u sebe notýsek a tužku a vždy si povolejte svého Anděla Strážného. Po každém uvnitřnění si zapište pocit(y), které jste u toho měli. Vyrobíte si svůj krásný dárek pod stromeček, až si to zpětně přečtete za celý adventní týden.
A teď již k samotné meditaci. 
Po svém individuální spojení se s Andělem Měsíce poproste o možnost vstupu do Království Matky Země, k bytostem Země - gnómům. Sami jste se krásně připravili skrze básničku vděčnosti z minulé meditace. Povolejte si svého Anděla Strážného. Dejte si vedle sebe jakoukoli květinu v květináči. Na dlaň si dejte kapičku lásky ze srdce a pozvěte bytosti gnómů. Květina bude vstupní branou. Postupně se vám otevře a vy se ocitnete v chrámu své květiny - ve zmenšeném - v králosvství Země. Necháváte se vést, přicházejí bytosti Země - gnómové. Nabídněte jim kapičku lásky a poproste o vyčištění. A poté alespoň 3x týdně až do Štědrého dne a dále, tak jak to budte cítit. Máte možnost ještě mnoho těžkého ze sebe dostat z fyzické roviny ještě před koncem roku. Poděkujte a vystupte z květiny. 
V přírodě jim dejte trochu mléka na kůru, nebo prostě jen tak trochu mléka na trávu s pozváním, že je to pro gnómy.
Poděkujte zase již svým osobitým způsobem.
Krásný čas adventní, Marie Madeira
 
 
 

4.11.2017, dvacetosmdni.cz

Krásný úplňkový večer všem,
dnešní meditace je věnovaná opět papírkům a křivdám. Všichni víme, že práce na sobě je dřina a máokdy je vše napoprvé vyčištěné. 
Proto znova budeme pracovat na energiích křivdy v nás. 
Nejprve si zapalte svíčku, a poté se svým osobitým způsobem nalaďte na Anděla Měsíce, pozvěte si i svého Anděla Strážného a začněte si promasírovávat a promačkávat celé své tělo. Postupujte od nohou  nahoru až k hlavě. Snažte se hlídat si myšlenky a svým vnitřním zrakem sledujte své tělo. Můžete si pomoci dechem a představou, jak dech rozvádí léčivou energii do celého těla, a výdech odvádí vše šedivé do svíčky. Poté si vezměte malé samolepící papírky a ně začněte psát jakékoli křivdy, nebo situace, kdy jste se cítili ukřivdění, nebo jste měli pocit nespravedlnosti apod. Je dobré si to rozdělit postupně podle časových období (základní škola, střední škola atd.). Vnímejte své tělo, v jakých místech nejvíce reaguje, a na to místo ten papírek s napsanou křivdou nalepte. Poproste Anděla Měsíce o pomoc, aby svým světlem nasvítil všechna místa na těle, která jsou navázána na energii křivdy. Potom se svým Andělem Strážným postupně a naprosto vědomě začínáte papírek jeden po druhém odlepovat. Zároveň si pomáháte představou, že každý papírek je zároveň magnetem, který přitáhl k sobě doslova pytlíček plný energií křivdy a možná i pomstychtivosti. 
Potom, pakliže to budete tak cítit, si vzpomeňte na všechny lidi, kteří by měli na svých papírcích napsané vás, a pomocí ho'oponopono to můžete napravit. 
Poděkujte sami sobě, svým duchovním pomocníkům, a již jen s nimi meditujte na vyléčení sebe samých z pasti křivda - pomsta. 
 
A protože se blíží adventní čas, tak kdo budete mít chuť, začněte si každý den psát tento léčivý šamanský text:
S úctou a pokorou děkuji Zemi, že nosí mne s láskou a oporou je mi.
S úctou a pokorou děkuji Ohni, že oheň zapálí ve mně den po dni.
S úctou a pokorou klaním se vodám, že smutky mé odplaví a sílu vždy dodají.
S úctou a pokorou vzduch kolem dýchám, zas cítím život a nikam nepospíchám.
 
Když vytrváte, tak najednou začnete sami sebi vnímat jinat, mnohem silněji, pestrobarevněji a zároveň budete vnímat, s jak velkou láskou je o nás pečováno. Zkuste vydržet s psaním do dalšího úplňku, který vychází na první adventní neděli - 3.prosince.

Krásný čas, Marie Madeira
 
 

5.10.2017, dvacetosmdni.cz

Milí přátelé úplňkových meditací.
Dnešní meditační cvičení je věnované poznání a čištění temných stránek ohně. Všude kolem můžeme vidět projevy ohně. Tento rok i vládne živel ohně. Možná i u sebe pozorujete větší vnitřní napětí. Veškerá cvičení je třeba dělat se svým andělem Strážným.
Moje učitelka vymyslela krásné a výstižné slovo - chtindy a i těm bude věnovaná dnešní meditace. Chtindy nejsou částí našeho já. Jsou to energie, které jsme sami stvořili a které nejsou v souladu s vesmírným řádem.
Po spojení se s andělem Měsíce, svým vlastním osobitým způsobem, poproste o pomoc a o vedení celým procesem i svého anděla Strážného. Protože budeme pracovat s živlem ohně, požádejte i archanděla Michaela, který je strážcem tohoto živlu, aby vás celým procesem provázel. Anděl Měsíce vám začíná doslova nasvěcovat vaši vnitřní krajinu. Sami sobě si přiznejte, které jsou vaše nejsilnější chtindy, v čem vás ovládájí. Je to jídlo? Alkohol? Sexualita, nakupování? Jaké jsou chtindy, které se neprojeví navenek, ale tím, že je držíte na uzdě, ztrácíte energii? Anděl Měsíce vám všechno toto nasvítí. Nehodnot'te. Jen to prostě pozorujte. Poté si vyvolejte tu chtindu, co vás ovládá, třeba jídlo nebo alkohol a závislost na něm a představte si ji jako bytost, která vás stále nabádá chci více a více.... a potom ji ukažte prostor mimo váš systém, kde může mít alkoholu jídla nepřeberné množství a nechte ji do toho prostoru - místnosti apod. vyběhnout. Potom s archandělem Michaelem odstřihněte energetická vlákna a následně poproste Matku Zemi, aby svýma nádhernýma rukama celý prostor zasypala hlínou. A takto postupně pracujte se všemi chtindami, i s duchovními (např. oběť).
Druhé cvičení je cvičení na neovladatelný vztek, nenávist (a je jedno z čeho pramení). Buďto si můžete vybavit konkrétní situaci, nebo když ji zrovna nemáte po ruce, tak si toto cvičení můžete natrénovat, abyste ho mohli rychle použít, až vás silné emoce přepadnou.
Zase pracujeme s archandělem Michaelem, Matkou Zemí a s představivostí. Neovladatelný vztek je, jako když rychle bouchnou kamna. A protože již nejste začátečníci a umíte již se sebou pracovat, tak dokážete být alespoň trochu pozorovateli energie doslova hořící po bouchnutí kamen. Vidíte tu silnou emoci, jak hoří a zavolejte Matku Zemi na pomoc a ona svýma rukama z hlíny vytvoří kolem té silné energie hliněnou pec a vy rychle zabouchnete dvířka té pece. Budete úplně cítit, jak zamezením přívodu vzduchu vztek v peci velmi rychle ztratil sílu a vše se změnilo jen v hlínu. Nezapomeňte odstřihat všechna energetická vlákna s archandělem Michaelem.
Anděl Měsíce vám pomůže nasvítit i temné kouty vaší vnitřní krajiny, zasuté křivdy a další.     
Váš anděl Strážný vám bude velmi rád pomáhat. Potom následující den pohlaďte vědomě Matku Zemi a poděkujte jí za pomoc.

Krásný podzimní čas, Marie
 
 

6.9.2017, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
horký srpen nám pomáhal při osobní práci se živlem ohně, abychom vyčistili filtry, které nám brání v přijetí a uvědomnění si toho, že jsme Boží děti. Když si vyčistíme programy a vzorce, které nám brání v opravdovém procítění si toho, velmi se posuneme. Odpadne mnoho strachů z budoucnosti a dalšího blokujícího. Září nám pomůže (a to je cílem i dnešní úplňkové meditace) otevřít se Matce Zemi a pdívat se na svůj vztah k matce.
Stále se v praxi setkávám s opakovaným padáním do křivd a zranění vnitřního dítěte, výčitek vůči rodičům. Jakokdyby, při vší práci na sobě, mnozí stále skončili u zranění vnitřního dítěte. Pakliže se to děje i vám, zkuste si představit, že to může být i jinak, že vaše vnitřní dítě je dávno vyléčené. Jen svým postojem a vnímáním stále strháváte stroupky z emocionálních zranění a doslova mu říkáte, že se to vyléčit nedá.
Nebo zkuste druhou variantu. prociťte si, jestli jste náhodou svému vnitřnímu dítěti svým lpěním na starém, nedali do rukou zbraň proti sobě samým, že už ví, co na vás funguje, jak může získat od vás pozornost a udržet se v roli "chudáčkovského" dítěte, kterému vy sami doslova sedáte na lep. V našem energetickém systému je to vnitřní žena, která dává hranice a usměrnuje vnitřní dítě. Když se nám podaří převést naše vnitřní dítě přes všechny tyto nánosy a dáme mu pocítit lásku MATKY ZEMĚ a necháme se dovyživit v její náruči, nebudeme již potřebovat lpět na starých zraněních. Lépe potom přijmeme, že jsme si své rodiče vybrali a že jsme se nějak sem na tu zem dostat museli. A za tu možnost rozvoje, kterou jsme skrze ně dostali, jim náleží úcta a dík.
Zkuste se tuto zářijovou meditaci po spojení se s energií úplňkového měsíce tak, jak jste zvyklí, věnovat ukončení lpění na křivdách a dalším, co brání propojit se se Zemí přes srdce. Představte si, že jste učitelé a stojíte před žáky, kterým povídáte o Anděli Měsíce, Slunce, o Zemi jako o Matce. O její Lásce k nám, o formě bohatství a výživy, které nám dává. Sami sobě jste pro tuto chvíli učitelé a mnohé rozhovorem z téo pozice můžete změnit.
Nezapomeňte, že hlavním záměrem je procítění si lásky a síly Země. Držím moc palce, aby se vše povedlo.

"Děkuji za to, že jsem odvážnou zářivou bytostí žijící na planetě Zemi .........",  doplňte dle svého.

Krásný meditační čas, Marie

 

7.8.2017, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
tato srpnová meditace je možná trochu netradiční, ale důležitá. Je potřeba se podívat na situace, které nás dovádějí do vzdoru vůči Bohu - Vesmíru. Měsíc srpen - měsíc silného Slunečního jasu je k tomu velmi vhodný.
Nejsnáze se k tomu dostaneme přes uvědomnění si reálných situací vzdoru, nepřijetí apod. vůči mužské energii. Pakliže v našem systému neproběhlo úplné odpoutání se od rodičů ve 21 letech (ukončí se tím třetí sedmiletý cyklus a nastává dospělost), kdy energie vzdoru je nezbytným pomocníkem, tak nás náš vnitřní teenager bude v pravidelných intervalech ovládat. A protože vzdor patří k vodě, využijeme sílu měsíčního svitu a poprosíme o pomoc na nahlédnutí a otevření cesty k odpuštění sami sobě a k porozumění toho, co odpustit sám sobě vlastně znamená.
Sami si určíte, jak jste na tom. Bylo by dobré do dalšího úplňku mít vzdor vůči mužské energii co nejvíce zpracovaný. Poproste svého anděla Strážného o pomoc a půjde to v lehkosti velmi rychle. Důležité je najít si nástroj, jak potlačený vzdor vyjádřit (tancem kolem ohně, vypsáním všeho, štípáním dřeva, vyháčkováním apod.). Může to být pro vás nová zkušenost, protože vymalovávat vzdor, vytancovávat apod. je něco jiného, než vytancovávat vztek. V programu dvacetosm dní v sukni je na to cvičení běh proti proudu řeky. V zářijové meditaci (již je sklizeno - pozornost jde více k zemi a k babímu létu) budeme čistit vzdor vůči ženské energii.
Teď již k samotné meditaci:
Svým vlastním způsobem, jak jste zvyklí, se propojte s andělem Měsíce a poproste jej, aby nasvítil situace, kdy jste jednali pod nadvládou vzdoru a představujte si, jak je zalévá měsíční světlo, jak proudí do všech vašich situací a vy jen říkáte - přijímám pomoc a děkuji. Představte si, jak od kostrče do nitra Země vede kabel a vzdor odtéká jak tmavá řeka. Zároveň i váš vnitřní muž se bude zklidňovat. Nakonec odpojte odtokový kanál. V nitru Země bude spálen.
Do třech dní namalujte obrázek „odpouštím sama sobě“. Vše, co u toho vyplave napovrch, rovnou vyčistěte, jak jste zvyklí.

Krásný letní čas. Marie

 


8.7.2017, dvacetosmdni.cz

Milí přátelé úplňkových meditací.
Dnešní meditace je spíše prázdninovým "úkolem" pro nás pro všechny. Stále se děje mnoho změn a vypadá to, že to jiné nebude. Mnozí z vás již pochopili, jak je důležité nechat si pomoci a říci si o pomoc. Již nějaký čas se to učíme s Andělem Strážným. 
To, co je teď hodně pro nás důležité, je obnovit spojení a přátelství s duchovními přáteli - s bytostmi Přírody. Jako kdybychom si nevšimli, že nám nějací přátelé mizí ze života, nebo jsme byli přesvědčeni, že se o toto přátelství nemusíme starat, že tady vždycky pro nás bude.
Proto je potřeba, než toto přátelství ztratíme, se jej (každý sám za sebe) snažit obnovit. Tato úplňková meditace je proto jako prosba Anděli Měsíce, aby nám ukázal, jak na tom s přátelstvím a s propojením s duchovními bytostmi Přírody jsme.
"Milovaný Anděli Měsíce, prosím tě, nasviť mi mé osobní propojení s bytostmi Přírody. Děkuji za to, že před mým vnitřním zrakem vyvstane srozumitelný obraz, vjem, jako odpověď a děkuji za to, že tomu prorozumím."
Odpověď, vjem, klidně může přijít i ve snu. A potom máme ideální čas - léto, dovolené, k nápravě. Nehledejte v tom nic složitého. Uvidíte, že vám přijde mnoho způsobů, jak znovuobnovit přátelství, nebo začít o ně pečovat.

Krásný, nejen meditační, čas, marie

 

7.6.2017, dvacetosmdni.cz

Milí přátelé úplňkových meditací,

tato meditace je zaměřena na vnímání Země jako živé Bytosti. Je velmi důležité, abychom to opravdu cítili. Položte si otázku, co by se změnilo, kdybyste to opravdu cítili, a zkuste následující alespoň čtyři dny sledovat, jak by se vaše chování změnilo (a jestli vůbec), kdybyste tuto informaci měli přivést do praxe. Noste sebou notýsek a postřehy si hned zapisujte.
A teď již k samotné meditaci:
Svým vlastním způsobem se připravte a propojte s energií úplňku, s Andělem Měsíce a se svým Andělem Strážným. Poproste je o vedení při celé meditaci.
Poté si lehněte na zem, a svým tělem napodobte Planetu Zemi, plující ve Vesmíru. Vnímejte úplňkovou sílu Měsíce. Zavřete oči, doslova jako kdybyste dlouhý, předlouhý čas je měli zavřené. Klidně si dýcháte, jak při hlubokém spánku. Vnímejte sebe, ale i sebe jako Zemi. Následně se pomalu začínáte probouzet, nohy, ruce, celé tělo. Poté s hlubokým nádechem otevíráte oči. Matka Země se probudila a tímto cvičením se s ní propojíte. Více není potřeba psát, protože jde o individuální prožitek. Jen ráno je potřeba vědomě pozdravit Slunce. Skrze něho je možné se propojit s energií Krista. Napadlo vás někdy, že tím, že je celý den nad námi, tak nad námi i bdí a provází nás? Aby cesta Dobra, kterou jsme si zvolili a na které se šlape krok za krokem, byla pro nás snesitelným, ale i radostným putováním. 

Vědomý a radostný vstup do léta, Marie

 

10.5.2017, dvacetosmdni.cz

Tato meditace je zaměřena na probuzení lásky k České zemi a nahlédnutí na nás samé očima Země. Při této meditaci můžete dostat osobní poselství. Tato meditace nás zároveň připraví na 20. května, což je den sestoupení Českého anděla. Mnozí z vás již pracují s knížečkou Naše tradice, kde jsou i další informace a i poselství Českého anděla, které nám otevře dnešní meditaci (viz.dole).

Při vědomém čtením tohoto poselství v energii úplňku vnímejte pocity svého těla, vnímejte, jak Anděl české země promlouvá k vám osobně skrze psaný text. Poté si poslepu namalujte Českou zemi a následně celý obrázek hlaďte s mantrou Ho'oponopono. Vnímejte, vnímejte, prociťujte, jak Země skrze váš osobní obrázek odpovídá. Dotýkáte se a hladíte řeky, pohoří, vnímáte. Oči máte stále zavřené. Anděl Měsíce vám doslova svítí pod vaše hladící ruce a země vám odpovídá Srdcem. ČECHY - země učící vnímat srdcem...

Poselství Českého Anděla:

Jsem nachystaný, jsem skutečný, jsem povolán

a poslán komunikovat. Jsem zde pro Vás,
pro lidi otevřené vedení. Jsem zde pro Vás,
pro lidi cítící svůj národ.
Jsem zde pro Vás, kteří se chcete posouvat
a pracovat na sobě, kteří máte vnitřní sílu a
Lásku Boha. Jsem tu pro lid, který se spojí,
a tím získá svou úctu a víru.

Jsem zde pro ty z lidí, kteří chtějí vidět
a kteří chtějí postoupit dál na žebříčku vlastních
hodnot. Jsem stále k mání, k dispozici
pro cokoliv, co posune češství dál. Bůh ví,
že každý národ má svůj úkol.
Vy musíte opět začít používat vaše srdce.
Jste srdce, tak se mu otevřete.

Pomáhám tam, kde cítím lásku k sobě, k zemi,
k lidem a národu. Jsem připraven posouvat vše
do vibrací úspěchu a hojnosti, bude-li tam láska
a upřímnost. Jsem tu pro národ a jeho velebení,
jeho pochopení a procítění.

Jsem Český Anděl. Já Posel Boha, jdu k Vám
s náručí plnou Lásky a doplnění toho, kdo jste
jako Češi. Já pln energie nesoucí charakter této
země, mohu tak každému češství dát pocítit,
bude-li chtít.

Otevřete svá srdce, protože jedině tam se může
energie této země manifestovat. Jen tam plně
projdete pochopením a splynutím s tím, kým
skutečně jste. Je čas...

Amen

Poděkujte a svým vlastním způsobem ukončete meditaci. Případná poselství si raději hned zaznamenejte. Když si vzpomenete, tak 20. května si znovu celou modlitbu vědomě přečtěte a svým vlastním jednoduchým způsobem dejte Andělu České země úctu, esenci lásky ze srdce, prostě to, co budete cítít.

Krásný květnový čas, Marie

 

10.4.2017, dvacetosmdni.cz

Milí přátelé,
tentokrát úplněk vychází na tzv. Svatý týden. Tak se nazývá týden před Velikonocemi - svátky osobní proměny.

"Původní učení Krista je překrásným vyjádřením lásky, víry, pokory, oddanosti, odpuštění, zrady, zapření a znovuzrození kvality v nás." L.Paterko

Minulá meditace byla věnována Lásce, v zaměřenosti do sebe. Tato meditace je věnována vyjádřením vděčnosti stromům a jejich léčení, tak jako i všem neviditelným bytostem Přírody. S tímto záměrem vděčnosti se spojte s Andělem Měsíce z místa svého srdce. Stromy nás vedou ze své podstaty ke světlu. A je velmi důležité, abychom jim touto meditací dali najevo, jak jsou pro nás důležití. Pakliže jste již ve spojení se svým osobním stromem, budete moci svým vnitřním zrakem sledovat reakci stromů. Vstupte do svého srdce a jen mu dejte signál, že potřebujete kapičku lásky pro stromy. Vnímejte moudrost svého srdce, jak na to reaguje, a následně si představte paprsek světla, jak tuto kapičku, do které jste vložili energii vděčnosti, nese k Andělu Měsíce a poproste ho, aby svou měsíční září, obohacenou o lidskou lásku a vděčnost, zalil všechny stromy, celou Přírodu. A dále jen již vnímejte, co se odehrává ve vašem vnitřním světě. Nechte v sobě probudit úžas z otevření se Přírody pro vás a vnímejte.

Krásný předvelikonoční i velikonoční čas, Marie
 
Úryvek z knihy Naše Tradice (L. Paterko)
Ve středu 12.4. je Škaredá středa, den energie zrady, kdy máme možnost přijít na to, jestli jsme zradili - koho? sebe? a následně si s tím pracovat.
Zelený čtvrtek - den, který se nese ve znamení odpuštění.
Velký Pátek - patří k energeticky nejsilnějším dnům roku, je ve znamení energie uzdravení, uctíme gnómy a bytosti mlékem nalitým na kůru, na louku, apod.
Bílá sobota - proudí energie čistoty, je ve znamení živlu vody a ohně. voda nabraná ze studánky je léčivá.
Velikonoční neděle - den oslavy znovuzrození v nás, oslava života a hojnosti.10.3.2017, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé, tentokrát bez jakékoli přípravy si přečtěte text a nechte se vést.:-D

Úplňková meditace - SMÍR
"...a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu: Kdybych mluvil jazyky andělskými, ale Lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale Lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k úpálení, ale Lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. At ́se děje cokoli, Láska vydrží, Láska věří, Láska má naději, Láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky, ty ustanou, poznání, to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává Víra Naděje Láska - ale největší z trojice je Láska." 1.list Korintským Nový zákon

Děkuji za to, že energie smíru proudí do celého mého systému a veškeré mé "konfliktní části mého já" se jí otevírají, přijímají ji, nechávají se jí naplnit. Děkuji za to, že rozbouřené hladiny ve mně, vědomé i nevědomé, tato energie smíru prostupuje. Vědomě ji přijímejte a následně ji rozveďte ke všem orgánům, doslova ji vdechujte do celého svého systému...

Poté si znovu přečtěte celý předchozí text o Lásce. Vnímejte, jak anděl Měsíce na vás s Láskou vylévá svou léčivou energii. Otevřete se jeho vnímání, rozhovoru s ním. Věřte tomu, že stále jsme pod laskavým vedením a ochranou duchovních přátel.

Smysluplný postní čas, marie madeira

 

11.2.2017, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
dnešní úplňková meditace je trochu netradiční. Má název Zákon proměny a je známá pod jménem Prostá modlitba. Možná ji i mnozí znáte, stejně tak jako i příběh cesty, který ji vynesl na světlo ze tmy. Celý příběh této modlitby je uveřejněn v knize Kniha pastýřova od Joann Davis. Jen si ji v klidu přečtěte a nechte ji na sebe působit. Vnímejte všechny pocity, které ve vás vzbudí. Pomalu si ji přečtěte třikrát za sebou. 


MODLITBA
Učiň mě nástrojem svého pokoje,
kde je nenávist, ať rozsévám lásku,
kde je křivda, ať rozsévám odpuštění
kde je pochybnost, ať rozsévám víru,
kde je zoufalství, ať rozsévám naději,
kde je smutek, ať rozsévám radost,
kde je temnota, ať rozsévám světlo,
protože kdo dává, ten dostává,
když odpouštíme, je i nám odpuštěno,
a když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému.
Neboť tak zní Zákon Proměny.

Po každém přečtení nejprve krátce VYDECHNĚTE, a potom se zhluboka nadechněte. A mějte napaměti, že začínáme vždy sami u sebe. Takže si jen udělejte krátké putování vaší vnitřní krajinou. Zastavte se u každého orgánu a vnímejte, co se v něm odehrává, a pakliže tam najdete nerovnováhu, použijte Zákon proměny. Např. najdete nerovnováhu v ledvinách, jen klidně opakujte Zákon proměny a nechte působit. Je opravdu důležité věnovat pozornost fyzickému tělu a zdraví. 
Jak je pro nás často obtížné prakticky uchopit, co to znamená jít cestou dobrého člověka, tak i tato modlitba může být odpovědí.

Krásný meditační čas, marie

 

12.1.2017, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,

pro většinu z nás je krásná zima a my, v bezpečí a teple svého domova, svým osobitým způsobem pozdravíme Anděla Měsíce. Spojte se sami se sebou a jen tak, hravou formou si řekněte, že právě teď zkusíte vyzkoumat, co se máte naučit. Jinými slovy, co je pro vás důležité se učit právě teď. Můžete objevit cokoli. Ať již v rovině vztahové - lásce, odpuštění, zdravému naštvání, komunikaci s někým atd. , nebo pracovní. Např. novému jazyku, novým pracovním dovednostem.... Podle šamanské filosofie to, co se máme naučit, leží za naším bezpečným bodem. To je něco, jako naše vnitřní osobní značka, kterou jsme si vytvořili převážně v dětství a která nás vždy vrátí k tomu, co je nám dobře známé, v čem se umíme pohybovat. Ti z vás, kdo pracují sami na sobě delší čas, můžete pocítit nechutˇ. Zase mám posouvat dál svůj bezpečný bod? Kolikrát ještě? Neřešte kolikrát. Jsme v procesu růstu a učení se. A tak to protě je. Nač proti tomu rebelovat? Možná při vytrvalém posouvání svého bezpečného bodu nakonec objevíme strach otevřít se Lásce.
A teď praktické cvičení. Vezměte si papír a namalujte ne něj jednoduchou kresbu postavičky, která bude znázorňovat vás samotné. Vnímejte své tělo a zeptejte se ho, kde leží váš bezpečný bod? Jakmile ten bod - místo - objevíte ve svém těle, tak jej zakreslete do svého panáčka. Vnímejte, jak je daleko od vašeho srdce. Poté se znovu nalaďte na anděla Měsíce a pozvěte ho k sobě domů. Vnímejte jeho krásu, moudrost, hlubokou laskavost, se kterou vám přišel i pomoci. Poproste ho, aby vám pomohl posunout váš bezpečný bod. Anděl Měsíce vám naplňuje celý váš prostor. Samozřejmě v té intenzitě, na kterou jste připraveni. Poté společně posouváte svůj bod bezpečí. Spojte se svým vědomím, se svým bodem uvnitř fyzického těla a následně tak, jak budete posouvat tužkou svůj bod na obrázku, vnímejte, jak se posouvá i ve vašem těle. Nedělejte nic na chtění. Jde o to, si to vyzkoušet v síle úplňku, kdy je muž. a žen. energie v rovnováze, abyste získali nový nástroj práce se sebou samými. Anděl Měsíce vás prostupuje, pomáháte dechem rozdýchávat blokující emoce. Najednou ucítíte, jak se něco hluboko ve vás pohnulo, jako když se něco zvedá ze samého dna moře. Jen v klidu dýcháte. Bod bezpečí - něco jako zarezlá kotva se uvolnil. Celým tělem se dáváte pomalu do pohybu a přes pohyb, nebo následný tanec, vyplouváte za svůj bod bezpečí. Intuitivním pohybem - tancem posilujete bytí v novém. Anděl měsíce vám stále pomáhá, dle vaší individuality. Poproste ho, abyste ve snu porozuměli, co je teď pro vás důležité se učit. S láskou a úctou mu poděkujte a svým způsobem, tak jak jste zvyklí, ukončete meditaci. Nezapomeňte poprosit, aby sen byl srozumitelný a abyste si ho zapamatovali. Tužku a papír si dejte raději k posteli.
Krásný meditační čas a ať nezbytné posuny v tomto roce jsou v lehkosti a jemnosti.
Marie Madeira 

 

19.12.2016, dvacetosmdni.cz

Milí přátelé, 
posílám slíbenou meditaci na Slunovrat. Pusťte si "zpěv" Země, kterou nahrála NASA, zde. Nechte celou hudbu na sebe působit a následně si jen myšlenkou zaktivujte "zákon": jak uvnitř, tak vně. Vnímejte, jak hluboko ve vás se probouzí osobní zpěv Země a propojuje se s poslouchanou hudbou. A začínáte se otevírat Slunovratu. Vnímejte srdce, rozdýchejte si vibrace svého srdce a nechte je jít naproti Slunovratu, a tímto se s ním spojujete. Začínáte se modlit Aramejský Otčenáš (viz níže) a nakonec, pakliže to tak cítíte, si dáváte svými slovy záměr jít cestou dobrého člověka a děkujete za to, že jste na této cestě vedeni a je vám stále pomáháno ze samého Zdroje.
Ať vás vánoční energie obejmou a vynahradí a doplní vše, co potřebujete.
 
Děkuji všem za společné nejen meditační chvíle.
S láskou Marie Madeira   
 
 
ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
Ty jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu,
soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb i vhled - tolik, kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Vpravdě - síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen
 

 

14.12.2016, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
poslední úplňková meditace tohoto roku (bude však ještě letos zveřejněna slunovratová) je inspirována kolegou, který přesně vystihl podstatu vyhladovělosti a označil ji jako trychtýře, kterými stále ztrácíme energii. A tak tato meditace bude zaměřená na "zavření " těchto odtoků energie.
Jsou témata, která často řešíme stále dokola a dokola a která mají zdroj ve vyhladovělosti po něčem, čeho se nám nedostávalo. Mnoho lidí řeší nedostatek lásky, absebci lásky. Následně je to vede na duchovní cestu a Vesmír, Matka Země nám začínají tuto vyhladovělost doplňovat. Prostřednictvím přátel, úspěchů, hezkých chvil atd. Protože ale ta vyhladovělost má tvar trychtýře, nebo tak působí, stále toho není dost a vlastně ani nemůže být, dokud se trychtýř neuzavře a následně neodloží. Mechanismus oběti v nás ale proti tomu může protestovat. Pakliže je to váš případ, jen to pozorujte a rozhodněte se po svém. Je to jen mechanismus.
Meditaci začněte tak, jak jste zvyklí. Poté poproste Lunu, aby vám nasvítila vaše základní trychtýře. Nedávejte si jich více než tři. A potom si začněte zvědomovat, čím vám tyto trychtýře byly doplňovány a to vše do nich vmalujte, vepište. Jakmile budete cítit, že to je jen vaše rozhodnutí, tak v průběhu malování uzavřete trychtýř. Jednoduše mu namalujte dno. Ale naprosto vědomým způsobem. Vnímejte, co se děje ve vašem těle. Následně se zhluboka nadechněte a vše ještě trochu více vydechněte. Tak, jak budete domalovávat trychtýře, vnímejte i své ego, nakolik protestuje a nakolik je nespokojené, protože jeho představa, jak má být vše doplněno, je jiná. Jen vše pozorujte, držte se svého rozhodnutí uzavřít trychtýře a za chvíli tlaky a odpory ega pominou. Klidně poproste svého anděla strážného, aby objal všechny části vašeho já, které protestují, jsou v negaci vůči celému procesu. Klidně si dýchejte a vše se zklidní.
Trychtýře jsou doplněny a ty které nebudou, tak poproste Matku Zemi a Vesmír o doplnění. Čas adventní a vánoční je pro toto ten nejlepší. Poté buďte bdělí, abyste nepropásli čas a formu doplňování. Často se při tomto cvičení najednou ve vás zrodí vděčnost. A to je moc dobře. Držte si ji a pěstujte si ji. Je to naše velká pomocnice.
Adventní a vánoční energie jsou krásné a velkým dárkem pro nás. Z mého pohledu je ještě důležité, aby si každý sám za sebe udělal rozhodnutí o tom, jestli chce jít cestou dobrého člověka, a porosit o vedení a o rozpoznání této cesty. Toto rozhodnutí je ale samozřejmě na každém z nás.

Na závěr ještě podnětné info z knihy Naše tradice od Laďky Sůvové - Paterko:
Jak proudí energie na Štědrý den: v 8 hodin ráno nás probouzí pokora a vděk, polední hodina sebou nese energii trpělivosti. Pozor na 15. hodinu - přichází na pár okamžiků energie pokání, která se projevuje u většiny lidí formou lítostivosti, výměny názorů atd. Východ první hvězdy je světlo, které k nám přichází a zvěstuje přeměnu v nás. A tehdy zapalujeme svíce. Kolem 18. hodiny přichází energie míru. Hodinu před půlnocí se snáší energie splněných přání, každý si můžeme přání napsat, vyslovit ho nahlas a poté papír spálit v ohni. A ještě nakonec krásnou modlitbu od Laďky, která je obohacením pro všechny:

"Děkuji, že Boží láska, síla, spravedlonost a moudrost provází naši rodinu, stejně jako zdraví, radost a hojnost. Naší kvalitou je vzájemná úcta a respekt."

V úterý tu najdete meditaci ke slunovratu.

Krásný adventní a vánoční čas. Marie

 

 

14.11.2016, dvacetosmdni.cz

 

Milí meditující přátelé,
tato dnešní úplňková meditace navazuje na předchozí. Tentokrát budeme nahlížet na to, jak máme zpracované odmítnutí. Použiji k tomu cvičení, které již někteří znáte z Velryby. Vše píši v ženském rodě, takže muži si to obrátí. Nejprve, jako vždy, je potřeba se spojit se sebou samými a následně s Lunou. Jinak každý máme svého osobního Měsíčního a Slunečního Anděla. Krásně o tom píše paní Božena Koubová. Vezměte si dva papíry a rozdělte si každý na tři sloupce. Jeden papír je na parnerské vztahy a druhý na ostatní vztahy, které vás v životě ovlivnily (kamarádi, učitelé atd.). Do prostředního sloupce si napište jména těch, které považujete ve svém životě za stěžejní. Vlevo si napište a prociťte si, s čím jste do vztahu vstupovala (záměry, očekávání, představy atd.) a do pravého sloupce si napište, jaká jste z toho vztahu vystupovala, co jste se naučila, nebo naopak, co jste se snažila vytěsnit. Prociťte si míru odpuštění, přijetí, smíření. Toto cvičení vám pomůže rozkrýt vaše partnerské a vztahové vzorce. U partnerských vztahů to zkuste i obráceně. Navnímejte, jaký muž do vztahu s vámi vstupoval a jaký muž z něj vystupoval. Lépe tak přijmete, že i ve vztazích jsme ve škole učení se a vzájemné pomoci růstu.
Vnímejte sílu úplňku, ať již viditelnou zrakem, nebo ne, vezměte si pastelky a za každý vztah namalujte část květiny - růže. Vnímejte své pocity při malování trnů, lístečků květu. Jemným způsobem v sobě za pomoci Anděla Luny, přijímáte. Do ničeho se nenutťe, vnímejte i jak se mění síla stonku růže v závislosti na síle trnů. Potom si namalujte z čeho vaše růže vyrostla. Z jakého modelu rodičovského vztahu a dalšího? Je tam ještě nějaké odmítání, nebo je již vše zpracováno? Vaše pocity vám budou odpovědí. Pakliže to, z čeho vyrůstá vaše růže, bude ještě těžké, tak ji s láskou "přesaďte" se slovy - toto je vaše, to nechávám u vás. Děkuji za tu zkušenost a za .....sami si doplňte. "Přesaďte" znamená, že si sami namalujete, z čeho si přejete, aby vaše osobní růže čerpala,vyživovala se.
Blíží se advent a vaše růže na obrázku, symbolizující vaší osobní cestu růstu, má možnost se v krásných adventních energiích rozvinout a vyléčit.

Krásný úplňkově-meditační čas, Marie


13.10.2016, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
tuto meditaci je zvlášť vhodné dělat za úplňku. Jin a jang působí nejvíce v rovnováze. Jen si na začátek připomeneme 4 základní mužské archetypy - milovník, král, bojovník, mág. Skrze vědomé rozklíčování, jak působí ve vašich životech, můžete lépe uchopit svého vnitřního muže.
Ženy: kuste si jen tak pohrát a namalujte si kruh znázorňující váš měsíční cyklus, kde bude panna, matka, čarodějka a ta, co mluví s Bohyní (menstruace). Zkuste si jen tak, pro svůj pocit, přiřadit k panně milovníka, k matce krále, k čarodějce bojovníka, k té co mluví s Bohyní mága. Jen tak vnímejte, co to dělá s vámi, jak vaše panna vnímá milovníka atd. Lehčeji tímto rozkryjete vztah mezi vaším vnitřním mužem a vnitřní ženou. Muži si nejprve procítí své mužské archetypy, kterým vědomě ukáží svou animu. Nevadí, jestli se svou ženskou částí nejste ještě v kontaktu. Stačí to udělat mentálně a jen vnímat pocity v těle.

Prociťujte sílu Měsíce a otevřete se technice Ho'oponopono. Jen připomínám, je to prastará havajská technika s hlubokými léčivými účinky. Její podstata spočívá ve vědomém oslovování sebe samých, svých nejhlubších dimenzí s následnou prosbou o odpuštění za to, co po nás zůstalo a co nám brání teď prožívat to, po čem toužíme. Tím nastává proces čištění a uvolňování starých energií.

Muži začínají u svých archetypů, ženy u svých ženských aspektů. Je třeba pročistit celý kruh. Příklad pro ženy: obejměte svou pannu a začněte ji pomalu s láskou opakovat Miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpusť mi, že i po mně tady kdysi na Zemi zůstaly energie, které nám teď brání prožívat lásku muže, vědomé milování, projevit sebe samu atd. Energie, které nám teď způsobují bolest, absenci milování atd. atd. Sami si najděte to, co je vaše. Opakujete mantru Ho'oponopono tak dlouho, dokud nebudete vnímat úlevu a odpověď vaší panny. Stejným způsobem se spojte s aspektem matky, čarodějky, té,co mluví s Bohyní. Tak, jak postupně budete každé opakovat miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpusť mi, …, bude postupně celý váš menstruační kruh sílit a začne pomalu dýchat. Jako kdyby již dlouho přesně na toto čekal. Hluboký výdech uvolní staré a nádech nadechne nové, již svobodné. Potom obejměte svého vnitřního muže a i jemu říkejte mantru Ho'oponopono. Muži postupují obráceně.
Nakonec si namalujte obrázek vnitřní ženy a vnitřního muže na jeden papír a vnímejte, jaký mají vztah mezi sebou. Potom jim domalujte láskyplné prostředí Matky Země. Pakliže nemáte tolik času, tak stačí namalovat symbol rovnováhy jinu a jangu.
Krásný podzimní čas. Marie   


16.9.2016, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
dnešní meditace je inspirující příběh, který napsala Kateřina. Svou vlastní zkušenost. Jen tak si jej přečtěte a nechte na sebe působit. Potom si vezměte papír, tužku a přeneste se o tři, čtyři roky zpátky a napište si krátký příběh o sobě tak, jak to bylo tenkrát. Potom to porovnejte se současností. Spojte se svým vnitřním dítětem a ukažte mu, jaký kus cesty jste ušli. Vnímejte a napište si, jaké kvality jste získali, rozvinuli, co jste již odložili a již není třeba se tím zabývat. Zvědoměním odplyne spousta strachů a posílí se dospělost ve vás.
Využijte energie září ke spojení se se svým osobním stromem a učení se mu naslouchat.

A teď již příběh Kateřiny:

Ráda bych se podělila o jeden běžný zážitek, který se určitě už stal mnohým z Vás. Ještě nedávno bych to řešila vztekem, křikem, naštváním, ale jelikož se snažím naslouchat a od Marušky jsem se naučila pár technik, jak v takovém případě zareagovat, zjistila jsem, jak to v praxi funguje.

Celá naše sousedská parta si domlouvala víkend na lodích, všechny čtyři rodiny jsme se těšily a probírali detaily, co kdo vezme, jak pojedeme atd. U jednoho takového domlouvání (nebyli jsme tam všichni, jen já a rodina, která to celé iniciovala)byla i moje kamarádka, která navrhla, že by se s mužem a dětmi ráda přidala. Obě rodiny jsme s tím souhlasili a tím se náš počet rozrostl o jednu rodinu. Do odjezdu zbývalo ještě pár dní, občas jsem zaslechla, jestli to byl dobrý nápad přibrat ještě někoho navíc, že nás bude dost lodí, ale nijak se to neřešilo. V den D jsem dorazila na nádraží, spolu s rodinou, která celou akci domlouvala, jako první a společně jsme čekali na ostatní. Jaké bylo moje překvapení, když se ke mně moje sousedka naklonila a do ucha mi vysvětlila, že prostě nemůže odolat, ale musí mi říct, že jsem jí strašně naštvala, že jsem mojí kamarádku vzala sebou, ale že mi odpouští. Nechápavě jsem se na ní podívala a nezmohla se na slovo – vždyť u celé situace na zahradě byla se mnou a mohla říct ne. Nechala jsem to být, ostatně už dorazil zbytek party, ale vztek ve mně narůstal geometrickou řadou ujetých kilometrů. Cestou k lodím jsem se jí raději vyhýbala a doufala, že to přejde. V kempu u vody jsem tušila, že pokud to nějak nezpracuji, tak je po pohodové projížďce na lodích. Naštěstí mě zachránila moje oblíbená technika – šla jsem s dcerou na záchod a celý si ho zabrala pro sebe, fronta nefronta a 10 minut jsem do záchodu šeptala svůj vztek, spláchla a pořád to nebylo ono, tak jsem si dala ještě jedno kolo, naštěstí záchod pojme fakt všechno co z pusy člověk vypustí a najednou jsem cítila velkou úlevu a osvobození od vzteku, samozřejmě až po opakovaném spláchnutí . Pak jsem vzala do ruky pomyslné nůžky a všechna vlákna vzteku, která zbyla, pečlivě ostříhala a pak už jen vše dočistila v Ho´oponopono.

Jsem vděčná sobě, celému vesmíru, Marušce , že jsem se naučila a pochopila, že jsem zodpovědná za to co se mi v životě děje a že jsem to já, kdo se rozhodne jestli si staré vzorce ponechá a nebo je odstřihne a vrátí na oběžnou dráhu. Nebyl to jen vztek , který jsem řešila, ale i to, proč jsem si takovou situaci do života přitáhla, a bylo těžké neobvinit mojí sousedku, ale přijít na to, co jsem si tím potřebovala vyřešit, poděkovat za celou situaci a pustit to dál.

Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji.

Kačka

 

18.8.2016, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé, 
po červencovém úplňku, kdy se v tom období stalo mnoho bolestného v Evropě i v osobních příbězích, jsme měli velku možnost dobrat se začátku vzniku vzorců, přesvědčení, která byla stěžejní pro náš život. Tímto nahlédnutím, vyčištěním se mnohým otevřelo světlo na konci tunelu a plody práce na sobě samých. Mnoho kontaktů se v nás pospojovává a naše vnitřní krajina je pro nás samé čitelnější a srozumitelnější. Jako kdybychom skládali puzzle a dlouho nevěděli a neviděli a najednou víme a vidíme. Vše se poskládává. Bdělé vědomí (stav, kdy víme co děláme a proč to děláme) přechází do stavu rozšířeného vědomí (tzn. vědomí překračujícího zkušenostmi ověřený rámec času, prostoru, osoby). A z této pozice - rozšířeného vědomí začínáme meditaci. Rozum je ve 3D, proto ho to může zmást a blokovat nás. Proto ho obejděte hrou. Představte si a zároveň si nahlas řekněte, že vstupujete do prostoru svého srdce, za ohraničení prostoru a času a pomozte si představou, jak celé vaše srdce je nádherná velká mandala, která vás přesahuje. Zabydlete se v tomto krásném prostoru. Pakliže na to máte čas a možnosti, klidně si jej namalujte. Jste připraveni na meditaci.
Meditaci začněte tak, jak jste zvyklí. Svým osobním pozdravem Anděla Měsíce i svého Anděla Strážného. A z místa středu své mandaly se začínáte modlit Aramejský Otčenáš  (viz níže). Vnímejte, co se děje s vaší mandalou, jak se proměňuje. Modlitba podpořená silou úplňku, otevírá schopnost vidět a vnímat srdcem Kristovu síť vědomí. Skrze vyslovení vděčnosti (vlastním způsobem) a slova modlitby se začínáte spojovat s Kristovou sítí vědomí. Nic netlačte, vše jde tak, jak má a jak jste připraveni. V energii vděčnosti ukončujete meditaci a zároveň i v této energii usněte. Podpořet to Afirmací, před usnutím.
Děkuji za to, že celý proces je vedený, řízený Velkým Duchem a Matkou Zemí jemně a laskavě. Děkuji za to, že toto znovuspojení mi přináší klid a mír.
 A teď již Aramejský Otčenáš, který je záměrně psaný v první osobě.

Ty, jenž zrozuješ, Otče Matko Kosmu, soustřeď ve mně své světlo, ať je k užitku. 
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s mou působí, jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej mi svůj denní chléb i vhled - tolik, kolik potřebuji každý den.
Uvolni lana chyb, která mě svazují, jakož i já pouštím z rukou vlákna, jimiž držím viny ostatních.
Nedej, aby mě oklamal povrch věcí, ale osvoboď mě od toho, co mě zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
V pravdě - síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen

Dýcháte a vnímáte nádhernou bytost Krista, planetu Zemi, síť Kristova vědomí kolem ní. Pozornost dáváte svým chodidlům a představujete si kořeny, které jsou pevně ukotveny v Zemi. V této propojenosti obejměte sami sebe s vděčností za celou cestu, kterou jste ušli, i s vděčností za veškerou pomoc, které se vám dostalo.

Krásný nejen úplňkový čas, marie madeira


20.7.2016, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
tato meditace - cvičení se dá dělat kdykoli, nejen v síle úplňku.
Spojte se sami se sebou tak, jak to již znáte. Mnozí z vás jste asi pocítili změnu ve kvalitě vibrací, které vysílá Zěmě. Staré programy a vzorce, které v sobě ještě neseme často zareagovaly útokem. Na nás je, abychom se opřeli o to, co jsme se naučili, a nenechali se tím semlít. V lásce najdeme vždy řešení. Tato věta - poselství z nějaké přednášky se mi často vrací. Již energie této věty by vydala na samostatnou meditaci.
Hodně složitých věcí se děje, ale mějme na paměti tu krásnou a hlubokou větu. Vezměte si papír a se zavřenýma očima si oběma rukama namalujte svou vnitřní krajinu, s myšlenkou na vše, čím jste v životě prošli. Namalujte dobré i těžké věci. Prostě vše. Jakmile to budete mít, zavřete si oči, jemně hlaďte celý obrázek a potom pozvěte Krista a společně celou krajinou procházejte. Velmi rychle budete vnímat změny, jak se vaše krajina uzdravuje. Kdekoli to nepůjde, tak tam je zaseklá nějaká emoce, odpor, atd. Dýchejte se slovy odpouštím, nebo otevírám se odpuštění, a hned to půjde. Poté změny hned vyznačte na obrázku. Sami budete vnímat, jak se jemně mění vibrace zranění, vyhladovělosti a dalšího na vyšší frekvenci. Dělejte si tuto meditaci pravidelně po celý měsíc a pokaždé namalujte nový obrázek. Síť Kristova vědomí je nádherná a pro všechny. Ať vám toto cvičení přinese radost.
 
Krásný prázdninový čas, Marie
 
 

20.6.2016, dvacetosmdni.cz

Milí příznivci úplňkových meditací. Tentokrát úplněk je velmi blízko letnímu slunovratu. Zkusme tedy toho využít pro svůj vlastní posun. Minulá meditace se mohla zdát neúplná, nebo nedůležitá, ale nebylo tomu tak. Modlitba k Andělu Čech (od Ladislavy Paterko) je velmi důležitá a zároveň energeticky velmi silná. Nechala jsem ji bez komentáře, abyste skrze ní a své srdce mohli navázat s tímto krásným andělem kontakt. A skrze toto spojení vnímat a cítit češství. Pro ty z vás, kteří jste se tuto modlitbu modlili v síle úplňku, zkuste nahlédnout na uplynulý čas, jestli se něco ve vás změnilo, nebo jakou formu, podobu, mělo působení této modlitby ve vašem životě.
Období slunovratu je krásné období oslavy Slunce. Proto tuto meditaci věnuji Matce Zemi. Tak jak jste již zvyklí, svým osobitým způsobem, se spojte se sebou samými a pozdravte Lunu, která vystřídala zapadající Slunce. Doslova jako kdyby zapadající Slunce alespoň na krátký čas, odevzdalo Zemi svou sluneční sílu, kterou ona zpracovává a vrací zpět všem formám života, kterým poskytuje domov. Poproste Lunu, abyste mohli v jejím svitu vidět Matku Zemi jako živou bytost, vyspělou inteligenci, která 21.12.2012 nastoupila cestu návratu ke své vlastní integritě. Mějte všude zhasnuto, a jen vnímejte svit Luny jako reflektor, který nasvěcuje vše, co jste připraveni vnímat. Pomalu si zavřete oči se slovy "tak jak zavírám své oči pro vnější svět, tak je otevírám pro vidění vnitřního světa."  Dělejte vše tak, jak cítíte. Poproste Anděla České země, pomůže vám. Poté si vše zaznamenejte, namalujte, zatancujte tak, jak jste zvyklí. Do třech dní napište prstem na Zemi dopis vděčnosti, případně vypište Zemi vše, co vás trápí. Vytvořte mandalu, pomůže vám zachytit energii štěstí slunovratového - svatojánského času. Potom zkuste věnovat 5 minut denně vědomé chůzi, kdy si budete představovat, že vaše chodidla se zanořují při každém kroku asi 10 cm do země. Tato chůze vám pomůže nejenom se spojit se zemí, ale i vnímat vědomě nejprve ve 3D. Tím jak se nasouváme do věku vodnáře, stáváme se více a více citlivějšími na energie kolem nás, ale i v nás. Učíme se pracovat s projekcemi, zrcadly, se vzorci chování. Učíme se, co patří mě a co nepatří, jestli situace, kterými procházím, je zrcadlo mých vzorců, programů nebo jenom někomu na chvíli hraju v jeho osobním příběhu? A další ......"děkuji za to, že JDU pod vedením DUCHA, pod ochranou ZEMĚ, v souladu s plánem své duše." Buďte bdělí, abyste zachytili jemný proces proměn ve vnímání, které tato chůze přináší.

Krásný slunovratový čas, Marie Madeira  

 

21.5.2016, dvacetosmdni.cz

Modlitba Českého Anděla

Jsem nachystaný. Jsem skutečný, jsem povolán
a poslán komunikovat. Jsem zde pro Vás,
pro lidi otevřené vedení. Jsem zde pro Vás,
pro lidi cítící svůj národ.
Jsem zde pro Vás, kteří se chcete posouvat
a pracovat na sobě, kteří máte vnitřní sílu
a lásku Boha. Jsem tu pro toho, který se spojí
a tím získá svou úctu a víru.

Jsem zde pro ty z lidí, kteří chtějí vidět
a kteří chtějí postoupit dál na žebříčku vlastních
hodnot. Jsem stále k mání, k dispozici
pro cokoli, co posune češství dál. Bůh ví,
že každý národ má svůj úkol.
Vy musíte opět začít používat Vaše srdce.
Jste srdce, tak se mu otevřete.

Pomáhám tam, kde cítím lásku k sobě, k zemi,
k lidem a národu. Jsem připraven posouvat vše
do vibrací úspěchu a hojnosti, bude-li tam láska
a upřímnost. Jsem tu pro národ a jeho velebení,
jeho pochopení a procítění.
Jsem Český Anděl. Já, posel Boha, jdu k Vám
s náručí plnou lásky a doplnění toho, kdo jste
jako Češi. Já, pln energie, nesoucí charakter této
země, mohu tak každému češství dát pocítit,
bude-li chtít.

Otevřete svá srdce, protože jedině tam se může
energie této země manifestovat. Jen tam plně
projdete pochopením a splynutím s tím, kým
skutečně jste. Je čas…

Amen


 

29.4.2016, dvacetosmdni.cz

Milý rozhovor s Marií Madeirou nejen o knize Velryba a mnuži nové doby natočila TV Relax. Podívat se můžete zde.


 

23.3.2016, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
dnešní úplněk se shoduje se škaredou středou, jak se jí podle tradic říká. Protože je to tak výjimečný den na energie, které proudí, tak zase sáhnu po knížce Naše tradice, odkud ráda čerpám. Je to den energie zrady, proto tuto meditaci věnujeme pohledu dovnitř sebe samých, kdy jsme zradili, kdy někdo zradil nás, ale hlavně kdy jsme my zradili sami sebe. Zelený čtvrtek se nese ve znamení odpuštění a oslavy člověka a života. Tak máme možnost mnohé vyčistit, přeměnit a znovu se otevřít vděčnosti za obyčejné věci, které často přehlížíme. 
Tak jak jste již zvyklí, tak po úvodním osobním rituálu na uctění anděla měsíce, jej poproste, aby nasvítil vaši vnitřní krajinu, pakliže máte hudbu z knížky Ježíšku, přines mámě punčocháče, tak si pusťte skladbu Uvědomění. V klidu a hluboce si dýchejte, vnímejte, jak Anděl měsíce vás vzal do své náruče a tak, jak bude skladba Uvědomění ve vás působit, tak ve spojení s energií úplňku si položte tři otázky. Kdy jsem zradila někoho? Kdy jsem byla někým zrazena? Kdy jsem zradila sama sebe? Vnímejte jaké emoce jsou na to navázané. Poté si jen dejte záměr, že se otevíráte cestě odpuštění a poctivě si napište všechny blokující emoce, které se ke všemu váží. Následně si je přes myšlenku a dech "předýchejte". Nejprve ale začněte s přeměnou skrz dech se slovem "musím" odpustit na můžu odpustit. Tzn. představte si, že máte v auře vibraci musím odpustit a vy si ji doslova vdechnete do sebe a vydechnete nemusím. a to několikrát za sebou, dokud se vám neuleví. Následně vdechnete musím odpustit a vydechnete NEMUSÍM. A zase několikrát za sebou. Následně si toto dechové cvičení udělejte se všemi blokujícími emocemi, které se vám vyplavily. Např.nesmím - smím. čekám - nečekám, ponížená - neponížená, nepochopená - pochopená, odsuzující - neodsuzující atd. Skladba Uvědomění stále hraje a postupně se otevíráte UVĚDOMĚNÍ si toho, jaký to mělo význam a smysl ve vašem životě. Poděkujte za toto poznání, rozlučte se tancem, pohybem, zpěvem s Andělem měsíce. Usněte se záměrem, že se otevíráte cestě odpuštění. Celý týden proudí výjimečně silné energie, které nám hodně pomáhají. Mějte na pamněti, že pro co se rozhodneme, to prožijeme. Mnozí z vás si zažijí energii odpuštění již večer, ale i tak přivítejte následující den s prosbou o vedení a udělejte si svůj malý rituál na oslavu. Nejlépe vytvořte mandalu v přírodě, je to samozřejmě na vás, jak to budtet cítit. 

Krásný meditační předvelikonoční čas.   marie 

 

16.3.2016, dvacetosmdni.cz

Pokud byste se chtěli setkat s Mariií Madeirou na víkendovém kurzu, nejbližší termín je 20. - 22. května na Statku Ptýrov. Tématem semináře je "probuzení a práce s vnitřní krajinou". Více informací najdete zde.


21.2.2016, dvacetosmdni.cz

Milí meditující přátelé,
Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Jak přijmout sama sebe?
Jak objevit hravost a lehkost svého bytí?
Jak se naučit plout po proudu své řeky života?
Jak porozumět svým brzdám?
Jak nasytit svého divokého muže?

Odpovědi na tyto otázky a mnohé jiné najdete v programu osobního rozvoje, který autorka představuje v této knize.