Ježíšku, přines mámě punčocháče

Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Marie Madeira, Michal Mimra, Jan Burian ml.
Ježíšku, přines mámě punčocháče
Cesta k poznání svého pravého já

28 dní v sukni, 28 dní v kšandách

"Tato kniha je určena všem. Věřím, že pro každého se může stát inspirací pro jeho vlastní zkoumání a práci se sebou, pro každého jsou tam z mého pohledu zajímavé informace, ke kterým v mém případě vedla dlouhá cesta. Je třeba napsat si svůj osobní záměr, proč do programu jdete. Můžete si napsat i přání, která se vám dlouho neplní. Když budete poctiví sami k sobě, zjistíte pravděpodobně, proč tomu tak je. Po skončení programu nebudete lepší nebo "něco více" než ostatní. Ale budete jiní v souladu se svým záměrem. Proto si dejte záležet na jeho formulaci. Zároveň se stanete vědomějšími a propojenějšími s planetou Zemí."

Původní texty Marie Madeiry jsou prokládány ukázkami autentických zážitků účastníků programu 28 dní v sukni, 28 dní v kšandách, které se odehrály během "prvního běhu", z něhož následně vznikla tato knížka. Účastníci ve svých reakcích popisují své pocity z programu a zachycují proměny, jimiž prošli.

Knihu ilustroval Michal Mimra, který svou inspiraci čerpal během pravidelných setkání účastníků projektu s autorkou programu.

Hudební skladby zkomponoval Jan Burian mladší, jako nedílnou součást projektu, rovněž v průběhu procesu.

Vydavatel: net.pointers security

Distribuce:
www.dvacetosmdni.cz
info@dvacetosmdni.cz
+420 777 645 223

ISBN 978-80-87941-00-3

Doporučená cena za knihu + hudební CD: 270,- Kč
Objednávejte na info@dvacetosmdni.cz

Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Jak přijmout sama sebe?
Jak objevit hravost a lehkost svého bytí?
Jak se naučit plout po proudu své řeky života?
Jak porozumět svým brzdám?
Jak nasytit svého divokého muže?

Odpovědi na tyto otázky a mnohé jiné najdete v programu osobního rozvoje, který autorka představuje v této knize.