Máša

Dvacet osm dní v sukni

Když mě Marie oslovila, zdali bych se tohoto programu nechtěla účastnit, proběhlo mi hlavou – chodit dvacet osm dní v sukni, to bude maličkost, vždyť sukni nosím téměř pořád. Ráda jsem tedy souhlasila, i když jsem tušila, že tak snadné to zase nebude, protože přece jenom jistě nepůjde jenom o sukni.

A to se potvrdilo. Nosit sukni/šaty/noční košili pro mě bylo skutečně to nejsnazší. Plnění jednotlivých úkolů, vyplývající z různých etap mého života a navázaných na fáze měsíce a na živly, pro mě často bylo opravdovým dobrodružstvím. A jako každá dobrodružná cesta, i tato měsíční pouť do mého nitra, k mému srdci byla lemovaná strachy, překážkami a překvapeními.

Samo o sobě by se to mohlo jevit jako neradostné „cvičení“ s nejistým výsledkem. Ano, u dobrodružných výprav nebývá výsledek zajištěn. Zato je jisté poznání, a to pro každého v takové míře, nakolik je připraven nebo je mu otevřen.

A právě díky pomoci Měsíce, Slunce, živlů, Anděla Strážného a Janovy hudby jsem zažívala pocity radosti, lásky, odpouštění, víry a naděje. Naučila jsem se být s nimi v bližším kontaktu a jejich pomoci využívat, a to nejenom při jednotlivých úkolech, ale i poté, co tento program skončil. Velmi jsem uvítala strukturovaný program konkrétních úkolů rozdělených do čtyř týdnů a čtyř fází měsíce, i když jejich plnění bylo někdy časově náročnější.

Nejintenzívněji jsem prožívala období dětství a zvláště pak dospívání. Ve fázi dětství jsem si uvědomila, co mi jako dítěti skutečně chybělo, a mohla jsem to tak pojmenovat a nechat uzdravit. Období dospívání začalo krásným zážitkem v kostele, kam jsem šla na mši. Ještě než začala, intenzívně jsem cítila přítomnost Ducha Svatého. A skutečně, aniž bych to věděla, ten den byla slavnost seslání Ducha Svatého (Letnice). V závěru týdne jsem si jeden den vyhradila jako „mužský“, kdy jsme měli zkoumat svou mužskou část a požádat o poselství z mužského světa. A ono skutečně přišlo - dostala jsem ten den od svého šéfa v práci výpověď. Nepřekvapilo mě to, protože ta práce již delší dobu nebyla v souladu s mou životní cestou.

Díky tomuto měsíci se ve mně více rozvinula tvořivost a vnímavost a také jsem si osvojila některé techniky, které nadále uplatňuji ve svém životě.

Máša

 

comments powered by Disqus